Stichting De Keertwending

De Keertwending: collectieve voorziening in het voorliggende veld

  • Ben jij een betrokken professional op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, wonen of participatie?
  • Ondersteun en begeleid jij mensen die in een kwetsbare positie zitten en voor wie de arbeidsmarkt zich op afstand heeft geplaatst, op weg naar hun zelfstandigheid en best passend werk?
  • Sta jij naast mensen, voor wie de versnipperde systemen van zorg en participatie zorgen voor vertraging in de ontwikkeling waardoor doelen niet gehaald worden en kansen onbenut blijven?

Simpel switchen tussen zorg en werk én vice versa

Mogelijk kan Stichting De Keertwending een veilige omgeving bieden voor jouw cliënt(en) die stapjes naar zelfstandigheid en werk zouden willen uitproberen. Het simpel kunnen switchen tussen zorg en werk en vice versa, is hiervoor een middel én een vangnet voor als het leven even tegenzit!

Stichting de keertwending_Tekengebied 1
Stichting De Keertwending

Beroepskrachten in hún kracht

Jij als beroepskracht blijft – ook binnen de omgeving van De Keertwending – naast jouw cliënt staan. Jij blijft dus doen wat je moet doen en goed doet! De Keertwending is dan ook géén werkbedrijf en ook géén zorgaanbieder. De Keertwending biedt als collectieve voorziening jou extra aanbod voor cliënten die tussen wal en schip vallen. De Keertwending neemt niets van jou als beroepskracht over, maar faciliteert een veilige omgeving waar jouw cliënt(en) de tijd en ruimte krijgen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Op alle leefgebieden.