Deelnemer voert zelf de regie

Stichting De Keertwending

De best passende plek

Stukje bij beetje krabbelt Melanie weer op. Een auto-ongeluk op 2 april 2018 zette haar leven op de kop. Melanie maakt al enige tijd gebruik van de dagbesteding en vindt daar inmiddels steeds minder aansluiting. Ze is gemotiveerd om de stap naar beschut werk te zetten. Bij Stg. De Keertwending kan Melanie simpel switchen tussen werk en zorg, en weer terug.“Lichamelijk heb ik geen pijn meer. Ik hoop hier te ontdekken wat ik leuk vind.” Green Valley Estate, het voormalige Hippisch Centrum Deurne gelegen in de groene omgeving van het Zandbos, vormt binnenkort ook de thuisbasis voor het sociaal- maatschappelijke initiatief ‘Simpel Switchen’, Stg. De Keertwending. Het complex is recent aangekocht door horecafamilie Van den Eijnden en krijgt nieuw leven ingeblazen. Naast hippische, horeca en zakelijke activiteiten, zal er ook ruimte zijn voor kwetsbare mensen met talenten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor mensen die de droom hebben om zich door te ontwikkelen naar werk.“ We zoeken met onze stichting De Keertwending naar oplossingen voor de problemen die we ondervinden doordat budget vast zit in potjes. Een werknemer, die niet in het reguliere arbeidscircuit past, heeft te maken met heel veel verschillende regelingen en begeleiders. Dat moet anders!”, bepleit Leny van de Eijnden.

Experimenteerruimte

Hoe kan het dan anders? Hoe kan iedereen mee doen naar vermogen; óók als het leven even tegenzit? Om deze vraag te kunnen voorzien van een nieuw antwoord is experimenteerruimte zoals De Keertwending nodig. Gemeente Deurne, UWV, GR Peelgemeenten, Werkbedrijf Senzer, zorgen welzijnsaanbieders en onderwijs zijn verbonden. Door groot te blijven denken en ondertussen in kleine stapjes samen te gaan ‘Doen!’, willen zij het Simpel Switchen- concept steeds beter maken. “Veel van de kwetsbare mensen die ondersteund worden naar werk en participatie, hebben ook andere vormen van zorg en begeleiding nodig”, vertelt projectleider Ivonne Couwenberg. “Via De Keertwending krijgen ze de tijd en ruimte om hun talenten te ontdekken. Hun doelen en leefwereld staan hierbij centraal. We bieden een mensgerichte ontwikkelomgeving en deelnemers kunnen hier binnenkort meedoen op de best passende plek: ze doen werk waar ze er toe doen, ze worden ergens verwacht  n ze krijgen een salaris.” Het initiatief Simpel Switchen in Deurne viel ook op bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ondanks dat het initiatief nog in de opstartfase zit, legde plv. Minister en Staatssecretaris Dennis Wiersma (op de foto) al een werkbezoek bij De Keertwending af. Getriggerd door de aanpak waarbij de deelnemer zelfregie voert, één aanspreekpunt op alle leefgebieden heeft en waar sociale partners op het gebied van werk, participatie en zorg over de eigen organisatiegrenzen heen durven te organiseren, ging hij onder andere in gesprek met Melanie en Patrick. “Hun verhalen bevestigen voor mij hoe belangrijk het is om je talent kwijt te kunnen in werk dat past. Én waar je hart ligt.”

Experiment

Simpel Switchen in Deurne gaat begin 2022 met de eerste deelnemers van start in de vorm van een experiment. Stapsgewijs kan het aantal deelnemers worden opgeschaald en het initiatief van een structureel karakter worden voorzien. Door in de experimenteerfase voortdurend feedback vanuit deelnemers en de betrokken sociale partners te organiseren, kan er direct aan de knoppen worden gedraaid om het initiatief steeds beter te maken. De Keertwending heeft als doel om de zelfredzaamheid en veerkracht van deelnemers vergroten, het speelt in op de snelgroeiende vraag naar arbeidskrachten in de regio en het beoogt de zorgkosten en het aantal uitkeringen ter verminderen.

Leuk dat je er bent!

De website van Stichting De Keertwending maakt gebruik van cookies. Deze gebruiken we om statistieken op te slaan voor marketingdoeleinden. Door op accepteren en doorgaan te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies.